STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Przetargi

   

Przetargi

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

22.11.2019

ZGK sp. z o.o. w Świebodzicach: Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów na rzecz ZGK Świebodzice
Sp. z o. o.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

11.01.2019

ZGK sp. z o.o. w Świebodzicach: Dostawa oleju napędowego dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

07.12.2018

ZGK sp. z o.o. w Świebodzicach: Kompleksowe ubezpieczenie majatkowe i komunikacyjne ZGK Swiebodzice sp. z o.o.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

11.10.2018

ZGK sp. z o.o. w Świebodzicach: „Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z terenu Gminy Świebodzice.”.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

14.08.2018

ZGK Świebodzice Sp. z o. o. ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż w/w koparko-ładowarki.
 
Koparko – ładowarka Ostrówek
- produkcja - polska
- typ - NK-045113
- rok produkcji - 1997r
- ilość przepracowanych mth - 6908

POBIERZ:

ZMIANA KONTA BANKOWEGO do wpłaty wadium:
Nr konta: 30 2030 0045 1110 0000 0229 7010


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

21.06.2018

ZGK Świebodzice Sp. z o.o.: Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki na potrzeby ZGK Świebodzice Sp. z o. o.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

21.03.2018

ZGK Świebodzice OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ KOMPAKTORA MARKI HSW TECHNOCENTRUM 534 K PRZYSTOSOWANEGO DO ZAGĘSZCZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA SKŁADOWISKU

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

22.02.2018

ZGK Świebodzice OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ KOMPAKTORA MARKI HSW TECHNOCENTRUM 534 K PRZYSTOSOWANEGO DO ZAGĘSZCZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA SKŁADOWISKU

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

16.02.2018

ZGK Świebodzice Sp. z o.o.: Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Świebodzice

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

03.11.2017

ZGK Świebodzice Sp. z o.o.: Termomodernizacja budynku biurowo- socjalnego z wykorzystaniem OZE i dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę pomieszczeń parteru oraz budowę pochylni

POBIERZ:

UWAGA: Termin realizacji zadania sierpień 2018 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

03.10.2017

ZGK Świebodzice OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ KOMPAKTORA MARKI HSW TECHNOCENTRUM 534 K PRZYSTOSOWANEGO DO ZAGĘSZCZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA SKŁADOWISKU

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

02.10.2017

ZGK Świebodzice Sp. z o.o.:  Dostawa w formie leasingu operacyjnego wielofunkcyjnej zamiatarki chodnikowej na rzecz ZGK Sp. z o. o.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

28.09.2017

ZGK Świebodzice Sp. z o.o.:  Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów na rzecz ZGK Sp. z o. o.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

22.09.2017

ZGK Świebodzice Sp. z o.o.: Termomodernizacja budynku biurowo- socjalnego z wykorzystaniem OZE i dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę pomieszczeń parteru oraz budowę pochylni

POBIERZ:

UWAGA: Termin realizacji zadania sierpień 2018 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

15.09.2017

ZGK Świebodzice Sp. z o.o. OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ KOMPAKTORA MARKI HSW TECHNOCENTRUM 534 K PRZYSTOSOWANEGO DO ZAGĘSZCZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA SKŁADOWISKU

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

30.08.2017

ZGK Świebodzice Sp. z o.o. OGŁASZA KONKURS OFERTOWY NA SPRZEDAŻ ODPADÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH TYPU PET

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

25.08.2017

ZGK Świebodzice Sp. z o.o.:  
Dostawa kontenerów na odpady na rzecz ZGK Sp. z o. o.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

25.08.2017

ZGK Świebodzice Sp. z o.o.: Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów na rzecz ZGK Sp. z o. o.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

01.08.2017

ZGK Świebodzice Sp. z o.o.: Termomodernizacja budynku biurowo- socjalnego z wykorzystaniem OZE i dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę pomieszczeń parteru oraz budowę pochylni

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

03.07.2017

ZGK Świebodzice Sp. z o.o.: Termomodernizacja budynku biurowo- socjalnego z wykorzystaniem OZE i dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę pomieszczeń parteru oraz budowę pochylni

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

14.06.2017

ZGK Świebodzice Sp. z o.o.: Termomodernizacja budynku biurowo- socjalnego z wykorzystaniem OZE i dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę pomieszczeń parteru oraz budowę pochylni

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM

24.01.2017

Świebodzice: ZGK Świebodzice Sp. z o.o. OGŁASZA KON KURS OFERTOWY NA  SPRZEDAŻ ODPADÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH TYPU PET

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

17.01.2017

Świebodzice: Dostawa oleju napędowego dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

22.12.2016

Świebodzice: Dostawa oleju napędowego dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

13.12.2016

Świebodzice: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE i KOMUNIKACYJNE ZGK Świebodzice SP. Z O.O.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

29.11.2016

Świebodzice:  ZGK Świebodzice Sp. z o.o. Ogłasza przetarg ofertowy
na sprzedaż n/w samochodów ciężarowych:

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

15.11.2016

Świebodzice: Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z terenu Gminy Świebodzice.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

14.11.2016

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż odpadów z tworzyw sztucznych typu PET ZGK Świebodzice Sp. z o.o. OGŁASZA KONKURS OFERTOWY NA SPRZEDAŻ ODPADÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH TYPU PET

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

03.03.2016

Świebodzice: Zakup i dostawa trzech fabrycznie nowych pojazdów dla potrzeb
ZGK Świebodzice Sp. z o. o.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

09.02.2016

Świebodzice: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE I TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ NA OBSZARZE MIASTA ŚWIEBODZICE

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

20.01.2016

ZGK Świebodzice OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ KOMPAKTORA MARKI HSW TECHNOCENTRUM 534 K PRZYSTOSOWANEGO DO ZAGĘSZCZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA SKŁADOWISKU

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

19.01.2016

Świebodzice: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE I TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ NA OBSZARZE MIASTA ŚWIEBODZICE

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

18.01.2016

ZGK Świebodzice Sp. z o.o. OGŁASZA KONKURS OFERTOWY NA SPRZEDAŻ ODPADÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH TYPU PET

POBIERZ:


 

 
 Informacje opracował(a): -
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

20.05.2016 

 

strona główna  |  do góry  |